Технологично оборудване за бетонни пречиствателни станции

Технологично оборудване "KLARO" за биологични пречиствателни станции с капацитет от 4-1000Е.Ж.

В процес на разработване...................