Пречиствателни станции от Екотим Инженеринг

"Екотим Инженеринг 09" ООД е българска фирма, работеща в областта на пречистване на отпадъчни води.

Основната ни дейност е свързана с проектиране, доставка, монтаж, пуск в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на модулни пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води.

Представители сме на фирма Aquatec s.r.o- Словакия и Klaro GmbH- Германия.                

Ecoteam_Aquatec                               Klaro_logo                           

Продуктовата ни листа включва: биологични пречиствателни станции за къщи, технологично оборудване за третиране на битови отпадъчни води с капацитет 4-5000Е.Ж., изгребни ями от РР/РЕ, каломаслоуловители, мазниноуловители, резервоари за вода с различен капацитет, съдове, съоръжения и нестандартно оборудване от РР за хранително-вкусова и химическа промишленост.

Основният стремеж на фирмата е да осигури на своите клиенти съоръжения, които да отговарят на най-строгите изисквания за качество на вложените материали и постигане на българските и европейски норми за качество на пречистената вода.

Нашите пречиствателни съоражения осигуряват гъвкавост и сигурност. Независимо дали ви е необходима цялостна система за пречистване на отпадъчни води или реконструкция на съществуващо съоръжение, фирма "Екотим Инженринг 09" ООД може да ви предложи индивидуално решение.

Защо да изберете пречиствателна станция от фирма "Екотим Инженеринг 09" ООД?

Без значение дали търсите пречиствателна станция за къща на добра цена или локална пречиствателна станция с по-големи възможности, вие сте попаднали на точното място. Ние предлагаме:

 • Пречиствателни станции с гарантиран произход
 • Тествани и сертифицирани по европейски стандарт EN12566-3
 • Гарантирани показатели за качества на пречистената вода, и при минимално натоварване
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Бърза доставка
 • Лесен монтаж
 • Гаранционно и извънгаранционно обслужване
 • Много добро съотношение цена/качество

С какво можем да ви бъдем полезни?

Ние от "Екотим Инженеринг 09" ООД извършваме следните услуги в кратки срокове и на конкурентни цени:

 • Проучване и проектиране на съоръжения и станции за пречистване на отпадъчни води
 • Изготвяне на документация по преценки за ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда) за инвестиционни намерения и разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти
 • Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на биологични пречиствателни станции за къщи , изгребни ями от РР/РЕ, каломаслоуловители, мазниноуловители, резевоари за вода и др.
 • Абонаментна поддръжка за почистване на утайки от биологична пречиствателна станция, изгребна яма и каломаслоуловител
 • Интегриране на биологична пречиствателна станция към системи за монитиронг и контрол (BMS)
 • Пробовземане и анализи на отпадъчни води от биологични пречиствателни съоражения
 • Услуги в областта на заваряване на пластмаси, свързани с изработка на нестандартни съдове и съоръжения от РР/РЕ за хранително-вкусова и химическа промишленост

Пречиствателните станции са природосъобразни. Те допринасят за пълноценния кръговрат на водата, при който тя достига до нас, пречистена от замърсяванията. Новото мислене с грижа за природата се старае да постави в центъра не човека, а заобикалящата го среда. Нашите пречиствателни съоръжения споделят това виждане, а екипа ни работи, за да го осъществи.