Доставка и монтаж на пречиствателна станция с.Войняговци

Доставка и монтаж на локална пречиствателна станция за 15 Е.Ж. и помпена група за обект: Еднофамилни жилищни сгради с.Войняговци, община Нови Искър.

17 November 2016


« Към всички новини