Доставка и монтаж на технологично оборудване тип "KLARO "

Фирма "Екотим Инженеринг 09 „ ООД  извърши доставка и монтаж на технологично оборудване за локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води с капацитет 40 Е.Ж. за обект: Цех за производство на поцинкована тел и складове на фирма „Хъс” ООД, с. Васил Друмев, област Шумен.

Технологичното оборудване е за биорекатор тип ”SBR”- реактор с циклично действие, монтирано в стоманобетонов контейнер, изграден на място.  Реакторът с циклично действие е изключително гъвкав и работи стабилно, както при минимално натоварване, така и при пренатоварване, като и в двата случая се гарантира постигането на редукция на замърсяващите вещества от 95-97%. Гарантирани показатели за качество на пречистената вода: БПК5-9 мг/л , ХПК-39 мг/л и НВ-15 мг/л.

17 November 2016


« Към всички новини