Доставка и монтаж на серия РР резервоари и локална пречиствателна станция за 10Е.Ж.

Фирма "Екотим Инженеринг 09" ООД извърши доставка, монтаж и пуск в експлоатация на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., серия от 7 броя х 20мрезервоари за ПП нужди и 2 броя х 20мрезервоари за технически нужди към  "Регионален център за управление на отпадъците- гр.Луковит".

Локалната пречиствателна станция за 10Е.Ж. пречиства битово-фекални води от администрартивната сграда на обекта. Резервоарите за противопожарни нужди, изработени, доставени и монтирани от нашата фирма са подвързани последователно в 2 серии- 3 броя х 20м3 - общ обем 60м3 и 4 броя х20м3- общ обем 80м3. Резервоарите за технически нужди- 2броя х20м3-общ обем 40мобслужват пречиствателна станция за инфилтратни води. 

17 November 2016


« Към всички новини