Помпена група и локална пречиствателна станция

Фирма "Екотим Инженеринг 09"ООД сключи договор с ЕТ "ХЕЛГА-СВЕТЛА СТОЯНОВА" за доставка, монтаж и пуск в експлоатация на помпена група за битови отпадъчни води и локална пречиствателна станция за 30 Е.Ж. Описаните съоръжения ще обслужват семеен хотел с ресторант в землището на с. Горна Митрополия.

Помпената група ще се изпълни с два броя нов, съвременен модел самоуправляващи се помпи с марка "Grundfos". Локалното пречиствателно съоръжение с капацитет за 30 Е.Ж. ще третира по механичен и биологичен способ отпадъчните води и след последваща дезинфекция водите ще бъдат събирани в два подземни резервоара с общ обем 50м3 за поливни нужди.   

17 November 2016


« Към всички новини