Биологична пречиствателна станция за 60 Е.Ж.

Фирма "Екотим Инженеринг 09" ООД сключи договор с фирма "Гопет Логистик" ЕООД за доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 60 Е.Ж. "Гопет Логистик" ЕООД е един от лидерите на пазара за логистични и спедиторски услуги. Биологичната пречиствателна станция ще обслужва новострояща се сграда към логистичният парк, както и съществуваща такава, която до момента се обслужва от изгребна септична яма. Съществуващата изгребна септична яма е с недостатъчен обем, за да поеме потока от двете сгради, а е и доста по-скъпо решение за бъдеща експлоатация в сравнение с биологичната пречиствателна станция. Пречистената вода на изход от биологичната пречиствателна станция ще се събира в съществуващата изгребна септична яма, която ще служи като резервоар за вода за поливни нужди. Ще бъде изградена и помпена група за пречистена вода. Към новостроящата сграда ще бъде изграден и ресторант, в който под мивките, където основно се измиват съдове ще се монтират няколко броя мазниноуловители. Мазниноуловителите ще улавят и задържат мазнини от отпадъчната вода, което ще намали затлачванията в канализационните клонове и значително ще облекчи работата на биологичната пречиствателна станция.  С изграждането на инсталациите описани по-горе фирма "Гопет Логистик" ЕООД ще въведе в експлоатация едно съвременно екологично решение за  третиране на отпадъчни води с цел намаляване на експлоатационните си разходи.

17 November 2016


« Към всички новини