Каломаслоуловители

Каломаслоуловителите са предназначени за сепариране на неразтворени вещества и нефтопродукти от отпадъчни води от паркинги, автомивки, автосервизи, бензиностанции, шоурум за автомобили, производствени цехове и др.

Предлагаме широка гама от каломаслоуловители тип ORES в контейнерова форма, изработени от антикорозионен материал-полипропилен /РР/, окомплектовани с коалесцентен филтър. Подходящи за подземен монтаж.

Принцип на действие на каломаслоуловител: отпадъчната вода замърсена с нефтопродукти постъпва в първа камера на съоръжението, където се утаяват неразтворените вещества-кал, пясък и др, оттам водата по гравитачен път преминава през секция с коалесцентен филтър за задържане на нефтопродуктите. Изходяща концентрация на нефтопродукти: 5mg/l.

 

Видове каломаслоуловители

Видове каломаслоуловители контейнеров тип с уголемена калова яма
*подходящи за автомивки и индустриални приложения
(за подземен монтаж като самоносеща конструкция или цялостно обетониране)
Тип Каломаслоуловител ORES 0.5H ORES 1H ORES 3H ORES 6H ORES 10H ORES 15H
Макс.Дебит (l/s) 0.5 1.0 3.0 6.0 10.0 15.0
Размери (LxBxH), mm 800
x
800
x
1000
2000
x
1000
x
2000
2660
x
1000
x
2000
3160
x
1000
x
2160
4160
x
1000
x
2160
4160
x
1500
x
2360
Видове каломаслоуловители контейнеров тип със средна калова яма
*подходящи за автосервизи и паркинги
(за подземен монтаж като самоносеща конструкция или цялостно обетониране)
Тип Каломаслоуловител ORES 3 HVP ORES 6 HVP ORES 10 HVP ORES 15 HVP ORES 20 HVP ORES 30 HVP
Макс.Дебит (l/s) 3.0 6.0 10.0 15.0 20.0 30.0
Размери (LxBxH), mm 2160
x
1000
x
1660
2660
x
1000
x
1660
3160
x
1000
x
2360
3660
x
1500
x
2360
4160
x
1500
x
2360
5160
x
1500
x
2360

 

Снимки на каломаслоуловители

 Каломаслоуловител ORES 3H  Каломаслоуловител ORES 0.5H  Каломаслоуловител ORES 0.5H
Каломаслоуловител ORES 3H Каломаслоуловител ORES 0.5H
Каломаслоуловител ORES 0.5H