Изградени обекти

2009

Гр. Варна и Варненска област

-Изграждане на изгребна яма 20 м3, обслужваща Основно училище „Н. Вапцаров”, с. Дибич, Шуменска област, възложител „Поларис Продукт” ООД

-Изграждане на изгребна яма 13 м3, обслужваща Детска градина, с. Дибич, Шуменска област, възложител „Поларис Продукт” ООД

Гр. София и Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 30 Е.Ж., обслужваща административна сграда на фирма „СТАД”, гр. София, възложител: „Стад-Близнаков” ЕООД

-Изграждане на 2 бр. локални пречиствателни станции за 40 и 60 Е.Ж., обслужващи административна сграда и търговски комплекс на фирма „LIDL”, с. Равно поле възложител: „Строй Консулт” ЕООД

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж. и каломаслоуловител ORES 0.5, обслужващи еднофамилна къща, гр. София, кв. Панчарево, възложител: В. Маринков

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна къща, гр. София, кв. Бояна, възложител: К. Ангарски

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща бензиностанция на „Газтрейд”, гр. Пирдоп, възложител: „Газтрейд-Пирдоп” ООД

-Изграждане на изгребна яма 20 м3, обслужваща Градински център, гр. София, кв. Бъкстон, възложител „Ху Фу ” ЕООД

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужващи еднофамилна къща, гр. София, кв. Горна Баня, възложител: Л. Деспотова

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 40 Е.Ж., обслужваща комплекс от 6 бр. Еднофамилни къщи, гр. Банкя, възложител: „Роспартнерс” ЕООД

Гр. Велико Търново

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж. и резервоар за пречистена вода 3м3, обслужващи еднофамилна къща, с. Беляковец, възложител: „Поларис Продукт” ООД

-Изграждане на изгребна яма 5м3, обслужваща еднофамилна къща, с. Плана, възложител: С. Стефанов

Референция Stroy Consult Ltd.

Референция Stad Co. Ltd.