Изградени обекти2010

Гр. София и Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция, обслужваща еднофамилна къща за 6 Е.Ж. и резервоар за сондажна вода 1м3, възложител: частна къща, с.Подгумер, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция, обслужваща еднофамилна къща за 6 Е.Ж., възложител: КОНТО-Н ЕООД, с. Рударци, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция, обслужваща еднофамилна къща за 6 Е.Ж., възложител: частна къща, с. Хераково, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж. и каломаслоуловител модел ORES 0.5 обслужваща търговка сграда на фирма „ИПО” ООД, възложител: „Главболгарстрой” АД- гр. София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща двуфамилна жилищна сграда, възложител: частна къща - с.Панчарево-м-т „Ширините” гр. София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 15 Е.Ж. с резервоар за пречистена вода и помпа, обслужваща „Завод за електродвигатели и падащи платформи”, възложител: „Доландия България” ЕАД-, с.Григорево, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 30 Е.Ж., обслужваща производствено-административна сграда на фирма ОРТ АД, възложител: „ОРТ” АД – с. Лозен, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 40 Е.Ж. с резервоар за пречистена вода, обслужваща „Логистичен център за хранителни стоки”, възложител: „UNIVEG-Доминик Хамърс” ЕАД-, с.Мусачево, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 60 Е.Ж., окомплектовка с помпена станция 10м3, обслужваща „Магазин за хранителни стоки Меркатор Кеш енд Кери” , възложител: „Глориент Инвестмънт БГ” ЕООД, гр. София.

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 60 Е.Ж, обслужваща „Логистичен център на Penny Market” , възложител: „Микс Констракшън” ООД, с.Столник Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 90-100 Е.Ж, окомплектовка с инсталация за дозиране на химичен реагент, обслужваща „Многофамилна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи ” , възложител: „ТТЛ Контракт ” ООД, гр.София

-Изграждане на каломаслоуловител модел ORES 0.5, обслужващ Бензиностанция с газоколонка , възложител: ”Агрогруп Екзакт” ЕООД, гр. София

-Изграждане на каломаслоуловител модел ORES 0.5, обслужващ Автомивка и сервиз, възложител:”КендК Инженеринг” ЕООД, гр. София

Гр. Пловдив и Пловдивска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция, обслужваща еднофамилна къща за 6 Е.Ж., възложител: частна къща, гр.Пловдив

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 60 Е.Ж, обслужваща „Логистичен център за хранителни стоки” , възложител: „Атик” ООД, гр.Пловдив

Гр. Габрово

-Изграждане на каломаслоуловител модел ORES 0.5, обслужващ Автомивка, възложител: ”Десита” ЕООД, гр. Габрово