Изградени обекти

2011

Гр. София и Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция, обслужваща еднофамилна къща за 6 Е.Ж. и резервоар за пречистена вода 5м3, възложител: „Коректинвест” ООД, с.Войняговци, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция, обслужваща еднофамилна къща за 6 Е.Ж., възложител: „Коректинвест” ООД гр.Своге, Софийска област

-Доставка и монтаж на дозираща система за дезинфекция на вода, обслужваща „Логистичен център за хранителни стоки”, възложител: „UNIVEG-Доминик Хамърс” ЕАД-, с.Мусачево, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция, обслужваща еднофамилна къща за 6 Е.Ж., възложител: „Аргогруп Екзакт” ООД, кв.Симеоново, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: Димитър Мурджев - с.Хераково, Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж. и резервоар за пречистена вода 1м3, обслужваща складова и производствена база, възложител: „Еъртех” ООД- кв.Суходол, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: „Зениа” ЕООД- кв.Бояна, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща склад за метали, възложител: Метаком-Ко- кв.Суходол, гр.София

-Изграждане на два броя локални пречиствателни станции за 20 Е.Ж., обслужващи складова база на Джесика, възложител: Танел ООД- гр.Елин Пелин

-Изграждане на каломаслоуловител 10 л/с, обслужващ автомивка и автосервиз за тежкотоварни МПС, възложител: „Тети-90” ЕООД- кв.Враждебна, гр.София

-Изграждане на каломаслоуловител 6 л/с, обслужващ административна сграда, възложител: „Аргогруп Екзакт” ООД - гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 30 Е.Ж. и каломаслоуловител 3л/с, обслужващи административна сграда и сервиз на фирма „Примекс”, възложител: „Н и М” ООД, гр.София

-Изграждане на два броя каломаслоуловители 1.5л/с, обслужващи административни сгради, възложител: ”Аргогруп Екзакт” ООД, гр.София

-Доставка и монтаж на изгребна яма 14м3, обслужваща цех за ремонт на касови апарати, възложител: „ЕТ Форес”-Румен Николов, гр.Костинброд

-Изграждане на каломаслоуловител 3л/с, обслужващ паркинг за автомобили към жилищна сграда, възложител: „Евротерм Консулт” ООД, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща складова база и администрация, възложител: „Домус Енд Джи” ЕООД, с.Равно поле

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 15 Е.Ж., обслужваща административна сграда към регионално депо за ТБО, възложител: „Кордеел България” ЕАД, гр.Костинброд

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща складова база на фирма „Пастик”, възложител: „Болкън Кънстракшън” ООД, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща сграда на руско консулство, възложител: „Джи Пи груп” ООД, гр.София, м-т Гърдова глава

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: Евдокия Апостолова, гр.София, м-т Гърдова глава

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: Милен Денев, гр.София, кв.Панчарево

Гр. Пловдив и Пловдивска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща търговка и складова база за стъкло, възложител: „Кемглас” ЕООД, с.Воисил, Пловдивска област

Гр. Габрово и Габровска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 20 Е.Ж., обслужваща шивашки цехове на фирма „Икеа”, възложител: „Анира” ЕООД, с.Петко Славейков, Габровска област

Област В.Търново

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща къща за отдих, възложител: Д. Бакърджиев, с.Бръчковци, област В.Търново

-Доставка и монтаж на резервоар за пречистена вода 20м3, обслужващ туристически комплекс, възложител: „Перун Елена” ООД, с.Бръчковци, област В.Търново

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж и механично стъпало за третиране на битово-фекални и произвоствени отпадъчни води от малко предприятие за преработка на вино, възложител: „Мастер Консулт” ЕООД, с.Марян, област В.Търново