Изградени обекти2012

гр. София и Софийска област

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж. и резервоар за вода 3м3, обслужващи къща за отдих, възложител: „Хидро Крафт” ООД, с.Побит камък

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна сграда, възложител: „Р.С. Инженеринг” ЕООД, гр.София, м-кв. Панчарево

-Изграждане на резервоар за вода 10м3, обслужващ еднофамилна сграда, възложител: „Коректинвест” ООД, гр.София, кв.Симеоново

-Изграждане на резервоар за вода 13м3, обслужващ еднофамилна сграда, възложител: Даниел Давидков гр.София, кв.Панчарево

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща търговска сграда, възложител: „Трендмакс Инвестмънтс” ЕООД, гр.София, м-т Камбаните

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща склад и офиси, възложител: „Кьостер България” ООД, гр.Костинброд

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна сграда, възложител: „Мотатор” ЕООД, гр.София, кв.Симеоново

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна сграда, възложител: Силвия Иванова, гр.София, кв.Панчарево

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна сграда, възложител:” Ре Енерджи” ООД, гр.Годеч

-Доставка на изгребна яма 5м3, обслужваща еднофамилна сграда, възложител:”Нике Груп” АД, гр.Годеч

-Доставка и монтаж на 3 броя изгребни ями 20м3, обслужващи плувен комплекс, възложител:” Телком” ООД, с.Сливница

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 40 Е.Ж., обслужваща жилищна сграда, възложител:”Димел” ЕООД, гр.София, м-т Гърдова глава

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 15 Е.Ж., обслужваща затворен комплекс, възложител:”Юнис” ООД, с.Земен

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж. и резервоар за вода 25м3, обслужващи конна база, възложител: „Епона” ЕООД, с.Храбърско

-Доставка на изгребна яма 2м3, възложител:”Стини” ООД, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж. и допълнително оборудване, обслужваща еднофамилна сграда, възложител: Иваничка Бустен, с. Макоцево

-Реконструкция на пречиствателна станция към магазин „Айко”, възложител: „ Кордел България” АД, гр. София, кв. Божурище

Област Благоевград

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 20 Е.Ж, обслужваща Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна, възложител: „Бетон” ЕООД, гр.Сандански

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: Христо Трендов, с.Ново Комолади

Област Враца

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж, обслужваща складове за зърно, възложител: „Биофарминг” ООД, гр.Криводол

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: Татяна Тодорова, с.Баница

Област В.Търново

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: Спас Гечев, с.Плаково

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: „Тера” ООД, с.Вонеща вода

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 30 Е.Ж., обслужваща административна сграда и складове, възложител: „Тера” ООД, гр.В. Търново

-Доставка на 1 брой мазниноуловител 4л/с за месопреработвателно предприятие, възложител: „ВТ Инженеринг” ООД, гр.Лясковец

Област Плевен

-Доставка на 1 брой мазниноуловител 4л/с за мандра, възложител: „СД Бетонекс-Неяков, Христов и Сие” ,с.Глава

Област Пловдив

-Изграждане на 6 броя локални пречиствателни станции за 6 Е.Ж., обслужващи комплекс къщи, възложител: „Стиляна” ООД, с. Белащица

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6 Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: Цветана Деленска, гр.Пловдив

-Доставка на 3 броя мазниноуловител за монтаж под мивка, възложител: „Ню Ел” ООД, гр. Пловдив

Област Русе

-Изграждане на локална пречиствателни станции за 6 Е.Ж. и резервоар за вода 2м3, обслужващи сграда за социални услуги за деца, възложител: „Строител” ООД, с. Малко Враново

-Изграждане на локална пречиствателни станции за 6 Е.Ж., обслужваща административна сграда, възложител: „Ситигаз” АД, с. Писанец

Област Търговище

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10 Е.Ж., обслужваща жилищна сграда, възложител: „Екани” АД, с.Трем