Изградени обекти

2013

гр.София и Софийска област

-Доставка на каломаслоуловител 0,5л/с, обслужващ база за сортиране на отпадъци, възложител: " Унитрейд БГ" ООД, гр.Нови Искър

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 1,5л/с и помпена група за дъждовни води, обслужващи паркинг към бизнес сграда, възложител: "Макрос Инженеринг" ЕООД, гр.София

-Доставка и монтаж на резервоар от полипропилен 25м3 за помпена група, възложител: "Хидрокрафт" ООД, с.Чавдар

-Доставка и монтаж на резервоар за вода за поливни нужди 13м3, обслужващ административна сграда, възложител: "Хидрокрафт" ООД, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10Е.Ж., обслужваща жилищна сграда, възложител; "Мотатор" ЕООД, гр.София

-Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за 150Е.Ж. и помпена група с оборудване за пречистени води, обслужваща две жилищни сгради, възложител: "Меркурий-99 ООД, гр.София

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0,5л/с, обслужващ автоморга, възложител: "Джи Ем Ауто Кар" ЕООД, гр.Перник

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0,5л/с, обслужващ автоморга, възложител: "Виктория ДиС" ЕООД, с.Драгичево

-Доставка на 2 броя мазниноуловител за монтаж под мивка, възложител: ЕТ "Темел Пенка Тошева", гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6Е.Ж., обслужваща склад и офис, възложител: ЕТ "Телемат-Милко Миланов", с.Кривина

-Доставка на резервоар за вода 5м3, възложител: "Васов и син" ЕООД, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 10Е.Ж., обслужваща хижа , възложител: "Танел" ООД, с.Осогово

-Доставка на каломаслоуловител 0,5л/с, обслужващ автомивка и сервиз, възложител: "Никол-99 Чакърова" ЕООД, гр.София

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6Е.Ж., обслужваща еднофамилна сграда, възложител: Тамара Владимирова

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 15Е.Ж и помпена група за пречистена вода, възложител: Христо Начев, с.Войняговци

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0,5л/с, обслужващ автоморга, възложител: "Георгиев-Транс-Инвест" ЕООД, гр.Перник

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 60Е.Ж., обслужваща логистична база, възложител: "Гопет Логистик" ЕООД, с.Казичене

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 6Е.Ж., обслужваща еднофамилна жилищна сграда, възложител: "Рая Ризирот" ЕООД

Област Благоевград

-Доставка на мазниноуловител за монтаж под мивка 0,5л/с, обслужващ кухня към ловна хижа, възложител: 'Прис" ООД, гр. Гоце Делчев

Област Монтана

-Доставка и монтаж на локална пречиствателна станция за 30Е.Ж., обслужваща бунгала за отдих и ресторант, възложител: "ВиК строй" ЕООД,

с.Спанчевци

Област Ловеч

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 30Е.Ж., обслужваща хотел с ресторант, възложител: ЕТ "Алекс-Точо Иванов", с.Чифлик

Област Плевен

-Доставка на изгребна яма 3м3, обслужваща метан-станция, възложител: "Таси" ООД, гр.Долни Дъбник

Област Смолян

-Доставка и монтаж на локална пречиствателна станция за 20Е.Ж., обслужваща къща за гости, възложител: "Пробив Г" ООД, гр. Триград

Област Стара Загора

-Доставка на каломаслоуловител 0,5л/с, възложител: "Устои Инженеринг" ООД, гр.Чирпан

Област Шумен

-Изграждане на локална пречиствателна станция за 20Е.Ж. и каломаслоуловител 0,5л/с, обслужващи претоварна станция за твърди битови отпадъци, възложител: "Масс Бъгария" ООД, с. Близнаци

-Доставка на изгребна яма 8м3, обслужваща еднофамилна къща, възложител: "Полис-1" ООД