Приложения

Нашите продукти намират приложение за третиране на питейни и отпадъчни води от:

-Еднофамилни и многофамилни сгради;

-Вилни селища и къмпинги;

-Хотели, мотели и ресторанти;

-Бизнес сгради и кооперации;

-Автосервизи и автомивки;

-Бензиностанции;

-Хранително-вкусова промишленост-винарни, мандри, месопреработка