Технологично оборудване KLARO за пречиствателни станции

 Децентрализирана система "KLARO" за биологични пречиствателни станции с капацитет от 4-5000Е.Ж.

 Напълно биологичните пречиствателни станции на KLARO работят съгласно принципа SBR. Съоръжения от 4 E.Ж.( за еднофамилни къща) до 5000 Е.Ж. ( за малки градове) могат да бъдат реализирани с този принцип. 

 

Областите на приложение са: частни къщи, жилищни райони, хотели, ресторанти, фабрики, общини и градове. Системите са изключително надежни-работят без помпи, механични и движещи се части, както и без електрически компоненти в резервоара. При това напълно автоматично- посредством микропроцесорен контролер.

 

Технологичното оборудване KLARO се състои от комплект ерлифтове, аератори, табло за управление с контролер и въздуходувка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табло за управление-изгледи

 

 Биологичните пречиствателни станции KLARO работят на принцип на реактор с циклично действие- SBR реактор, който включва следните фази:

 1. Фаза на пълнене: отпадъчната вода постъпва в първа камера-утаител, където се утаяват твърдите вещества. Оттук постепенно водата се подава посредством ерлифт във втора камера-биорекатор.

2. Фаза на аерация: във втората камера се осъществява пълно биологично пречистване с микроорганизми и аерация.

3. Фаза на утаяване: по време на тази фаза микроорганизмите се утаяват на дъното на резервоара, а пречистената вода остава на повърхността.

4. Фаза за извеждане на пречистена вода: пречистената вода се извежда от съоръжението посредством ерлифт към заустване-водоприемник, резервоар за пречистена вода, дренаж и др., а утайката се връща обратно в първа камера.

След завършване на последната фаза, процесът започва отново в следващ цикъл.

Допълнително към системите могат да бъдат инсталирани: дозираща помпа за редукция на фосфор, дезинфекция с химичен реагент(NaOCl), както и UV-модул за дезинфекция на пречистена вода. 

Технологичното оборудване е изключително гъвкаво и може да бъде монтирано в резервоари, изработени от различен материал, с различна форма, обем и размери. Още повече, изградени вече изгребни ями могат да бъдат преоборудвани и превърнати в пречиствателни станции с висока степен на пречистване на отпадъчната вода.

Биологична пречиствателна станция за 40 Е.Ж. с табло за външен монтаж за комплекс от къщи в р-на на с. Лозен

Биологична пречиствателна станция за 100 Е.Ж. с табло за външен монтаж за жилищна кооперация- р-н гр. София