Мазниноуловители (мазнинозадържатели)

Мазнинозадържателите са предназначени за сепариране на мазнини от отпадъчни води от кухни, ресторанти, магазини за обработка на месо и млекопродукти, хранително-вкусова промишленост и др.

Предлагаме широка гама от мазнинозадържатели (мазниноуловители)  в цилиндрична и правоъгълна форма, изработени от антикорозионен материал-полипропилен/РР/. Подходящи за подземен и надземен монтаж.

Принцип на действие на мазниноуловител : Отпадъчната вода замърсена с мазнини постъпва в първа камера на съоръжението, където се утаяват неразтворените вещества-кал, сгурия и др, оттам водата по гравитачен път преминава през напречни прегради, които способстват за разделянето на фракцията мазнини, която изплува на повърхността, откъдето се изгребва.

 

Видове  мазнинозадържатели

Видове мазнинозадържатели-цилиндричен тип
(подходящи за подземен и надземен монтаж)
Тип мазнинозадържатели  OR-K 2 OR-K 4 OR-K 6 OR-K 8 OR-K 10
Макс.Дебит (l/s) 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Размери (DxH), mm 1000 x 1500 1300 x 1500 1600 x 1500 1800 x 1500 2000 x 1500
Тегло, kg 90 120 150 180 200
Видове мазнинозадържатели-правоъгълен тип
(подходящи за подземен и надземен монтаж)
Тип мазнинозадържатели ОR-P 0.5 OR-P 2 OR-P 4 OR-P 6 OR-P 8 OR-P 10
Макс.Дебит (l/s) 0.5 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Размери (LxBxH), mm 530х440х440 1160 x 1000 x 1500 1660 x 1000 x 1500 1660 x 1000 x 2000 2160 x 1000 x 2000 2660 x 1000 x 2000
Тегло, kg 8 200 400 600 800 1000

 

Снимки на мазнинозадържатели

Мазниноуловител цилиндричен тип OR-K2 Мазниноуловител  правоъгълен тип за монтаж под мивка OR-P 0.5 мазнинозадържатели (мазниноуловител) за монтаж под мивка
Мазниноуловител цилиндричен тип OR-K2 Мазниноуловител  правоъгълен тип за монтаж под мивка OR-P 0.5