Пречиствателни станции цени от Екотим Инженеринг

От какво се определя цената на локална биологична пречиствателна станция?

Изборът на локална биологична пречиствателна станция за третиране на отпадъчни води от сгради без централна канализация доста често зависи и от цената.

Цената се определя от няколко основни фактора:

  • Пречиствателни станции цени Принцип на работа и технология на биологичната пречиствателна станция.

    Съществуват различни технологии за пречистване на битови отпадъчни води, но най-често използваната в локалните пречиствателни станции е технология на пречистване със суспендирана активна утайка-микроорганизми, които се намират в суспензия с отпадъчната вода. По-рядко се използва технология с прикрепена биомаса, т.нар. биофлтри.

    Принципът на работа на биологичните пречиствателни станции определя и тяхната първоначална цена, както и експлоатационните им разходи. Съществуват съоръжения с продължителна аерация, реактори с циклично действие, работещи с електричество, както и такива работещи без ток.  При тези работещи с електричество първоначалната инвестиция е по-ниска, в сравнение със съоръженията работещи без ток, където първоначалната инвестиция е приблизително двойно по-голяма.

  • Сертифицирана технология. Цените на пречиствателни станции зависят значително от това дали те са сертифицирани в европейски акредитирани лаборатории. Тези станции, които имат доказан произход и имат европейски сертификат за технологията, издаден от акредитирана лаборатория, имат по-висока цена в сравнение с пречиствателни станции без сертификат за технологията, а само за вложените материали - табло за управление, аератори, въздуходувка и др.

  • Вложени материали за изграждане на пречиствателната станция.

    Съществуват различни материали, от които може да се изработи корпуса на пречиствателната станция - стоманобетон, полипропилен, полиетилен, стъклопласт и др. Изборът на конструкция зависи и от мястото за монтаж и цената за строителната част. Освен за корпуса на пречиствателното съоръжение, цената се определя и от използваното технологично оборудване.

 

Пречиствателни станции цени?

Радваме се, че сте попаднали на нашия сайт и се интересувате от нашите услуги. Опитът ни показва, че всеки проект е много различен и ценообразуването е много специфично. Съветваме ви да се свържете с нас, за да определим кое решение е най-подходящо за вашите нужди и да ви изготвим ценова оферта.

Екотим Инженеринг 09 ООД е сериозна фирма, която работи само със сертифицирани пречиствателни станции и технологии и няма да ви подведем във вашия избор. Потърсете ни.