Биологични препарати

"Бакти +"- природен биологичен продукт за пречистване на отпадъчни води в септични ями, биологични пречиствателни станции, външни тоалетни, сифони, канализации и други. 

Предимства:  

- Изцяло биологичен продукт с висока концентрация на активни бактериални  култури;

- Предотвартява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда;

- Премахва лошите миризми в септични и помийни ями, външни тоалетни, канали и др., по естествен начин;

- Ускорява разграждането на мазнини, целулоза, протеини, нишесте и др.;

- Намалява нуждата от почистване чрез изпомпване;

- Решава проблема с реактивирането на излезли от употреба ями

 

Цена за 1 бр. 500 гр. опаковка - 30.00 лв с ДДС

Цена за 2 бр.х 500 гр. опаковка - 56 лв с ДДС

Цена за 3 бр.х 500 гр. опаковка - 78 лв с ДДС

 

 

"Био Еф Клийн"- многопрофилен биологичен почистващ препарат за подове, санитарни съоръжения, бани, мивки, сифони, тоалетни и други повърхности. 

Bio_F_clean

Предимства:

Биологичен, нетоксичен и некорозиращ продукт;

- Почиства замърсителите от основата и предпазва от наслоявания;

- Неутрализира миризмите и ги заменя с приятен аромат;

- Продукт с неутрално рН;

- Изключително качество и висока концентрация 

 

Цена за 1 бр. 750 мл- опаковка - 27.90 лв с ДДС

Цена за 2 бр. 750 мл опаковка - 49.80 лв с ДДС

Цена за 3 бр. 750 мл опаковка - 65.90 лв с ДДС

 

 "Био GL 200" - природен биологичен препарат за разграждане на мазнини, почистване на мазниноуловители, сифони и канализации

Bio_GL_200

Предимства:

- Високоефективен бактериален продукт, който разгражда мазнини, протеини и въглеводороди;

- Намалява наслагванията от мазнини и миризмите свързани с тях;

- Работи ефективно при различни рН на средата;

- Намалява броя изпомпвания на мазниноуловителя

 

 

 

 

 

 

 

" Стейн одор елиминатор"- микробиологичен почистващ препарат за разграждане на биологични вещества, животински и човешки замърсявания

Stain_odour_eliminator

Предимства:

- Премахва петна  и миризми в бани, тоалетни, килими, мека мебел, текстил, пердета и др.

- Биологично и ефективно отстраняване на органичните отпадъци;

- Натурален, нетоксичен и некорозиращ препарат

Цена за 1 бр. 500 гр. опаковка - 29.00 лв с ДДС

 "Биокомпост"- високоефективен биологичен продукт, ускоряващ разграждането на органичните вещества в градинските компости. 

Bio_kompost

Предимства:

- Висока концентрация на избрани бактериални култури, ензими и дрожди;

- Ускорява процесите на компостиране на органични отпадъци;

- Подобрява разграждането на целулоза и лигнин, съдържащи се в листата и дървесната маса;

- Натурален, нетоксичен и некорозионен продукт

Цена за 1 бр. 500 гр. опаковка - 26.00 лв с ДДС

Дипляна за всички биологични препарати може да изтеглите от тук