Биологични пречиствателни станции

 Серия биологични пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет от 1-150 Е.Ж., произведени в Словакия, тествани и сертифицирани в Германия  (PIA, гр.Ахен). Повече информация за цени и наличности тук.

Биологичните пречиствателни станции третират битови отпадъчни води от къщи, хотели, административни сгради, цехове и други обекти, където липсва централна градска канализация или свързването към нея е невъзможно.

Предимства на биологични пречиствателни станции тип АТ:

- Уникална патентована технология VFLR;

- Сертифицирани по eвропейски стандарт EN 12566-3;

- Гарантирани показатели за качествата на пречистена вода, съгласно европейското и българско законодателство;

- Всички процеси на пречистване в един единствен биореактор;                                                  Биологична пречиствателна станция AT6                                                         

- Лесен монтаж и поддръжка;

- Дълъг експлоатационен живот;       

- 10 години гаранция за водоустойчивост на съда, при изпълнен правилен монтаж;

- 2 години пълна гранция за въздуходувката и контролер за управление;

- зелени, заключващи се капаци                                                        

 

 

 

 

 

Биологични пречиствателни станции- цилиндричен тип
Модел АТ6 АТ8 АТ10 АТ12 АТ15 АТ20 AT30
Брой ползватели 1-4 2-6 3-8 4-10 5-12 12-18 25
Макс. денонощен дебит ( m3/ден)  0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.7 3.75
Габаритни размери (DxH), mm 1400 x 1800 1400 x 2200 1750 x 2200 1750 x 2400 2050 x 2200 2050 х 2700 2400 x 2700
Тегло, kg 115 168 242 330 390 410 520
Mощност на въздуходувката, W  60  80  100  120  150  200 200
Чертеж  модел АТ6  модел АТ8  модел АТ10  модел АТ12  модел АТ15  модел АТ20 модел АТ30

 

Биологични пречиствателни станции- овален тип
Модел АТ30 АТ40 АТ50 АТ60
Брой ползватели 25-30 30-40 40-50 50-60
Макс. денонощен дебит ( m3/ден)  4.5 6.0 7.5 9.0
Габаритни размери (LxBxH), mm  3350 x 2150 x 2250 4222x 2150 x 2250 4222 x 2150 x 2440 4342 x 2150 x 2440
Тегло, kg 620 725 770 790
Mощност на въздуходувката, W  200  300  400  400
Чертеж  модел АТ30  модел АТ40  модел АТ50  модел АТ60

 

 Биологични пречиствателни станции- овален тип
Модел АТ75 АТ100 АТ120 АТ150
Брой ползватели 60-75 80-100 100-120 120-150
Макс. денонощен дебит ( m3/ден)  11.3 15.0 18.0 22.5
Габаритни размери (LxBxH), mm 4466x 2150 x 2440 6300x 2200 x 2500 7000 x 2200 x 2500 7000 x 2200 x 2500
Тегло, kg 815 1200 1300 1500
Mощност на въздуходувката, W  750  750  750  1000
Чертеж  модел АТ75  модел АТ100  модел АТ120  модел АТ150

 

Принцип на работа на биологична пречиствателна станция тип АТ:

Отпадъчната вода от канализационна тръба постъпва в първа зона на биореактора-механичен кош, където се отделят груби замърсители- хартия, кухненски отпадъци и други, оттам водата циркулира през анеробни и аеробни зони за биологично пречистване с микроорганизми. Създават се условия за разграждане на органичното замърсяване, амоняка и фосфора. В последната зона от биореактора суспензията вода-активна утайка се разделят и пречистената вода напуска съоръжението през изходяща тръба. Част от утайката рециркулира в системата посредством ерлифт-помпа. Въздухът се доставя по въздухопроводна система от малка въздуходувка, монтирана в близост до пречиствателното съоръжение. Системата се управлява от микропросецор със седем режима на работа, взависимост от притока на отпадъчна вода.

Технологична схема на биологична пречиствателна станция тип АТ:

technologichna shema

  1. Механично пречистване и анаеробна зона
  2. Аеробна зона
  3. Утаителна зона
  4. Свободно пространство
  5. Движение на потока
  6. Ерлифт-помпа
  7. Аерационен елемент
  8. Регулатор на потока с филтър

Пречиствателни станции тип АТ,  представляват полипропиленови съдове, в които водата се третира по механичен и напълно биологичен способ с активна утайка, с което се постигат добри показатели на пречистената вода, отговорящи на българското и европейско законодателство.

Показатели на пречистена вода на изход от биологични пречиствателни станции   тип АТ 1-150Е.Ж.
Показатели Средни стойности, постигнати след 45дневна експлоатация  Гарантирани стойности, съгласно PIA, гр. Ахен  mg/l Редукция на замърсяването %
БПК5 ,mg/l 10 15 97.2
ХПК ,mg/l 35 75 88.1
Неразтворени вещества, mg/l 10 20 94
NH4-N, mg/l 2 5 96.7
Nобщ, mg/l 15 25 61.7
Pобщ, mg/l 3 7 47.4

 

Снимки на биологични пречиствателни станции

Различни модели биологични пречиствателни станции тип АТ

Биологична пречиствателна станция модел АТ6 Биологична пречиствателна станция модел АТ10