Изградени обекти

2019

гр.София и Софийска област

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4 Е.Ж. за къща, р-н в.з."Ярема", обл.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4 Е.Ж. за къща, р-н гр.Божурище, обл.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4 Е.Ж. и РЕ резервоар за вода 500л за къща, р-н с.Нови Хан, обл.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6 Е.Ж. за къща, р-н м-т "Камбаните", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6 Е.Ж. за къща, р-н с.Нови Хан, обл.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция KLARO 8 Е.Ж. за вилна сграда, р-н яз. "Искър", обл.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 10 Е.Ж. за къща, р-н кв.Драгалевци, гр.София

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 45 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към жилищна кооперация, кв.Бояна, гр. София

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 50 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към жилищна кооперация, м-т "Гърдова глава", гр. София

-Доставка на биологична пречиствателна станция KLARO 40 Е.Ж. за комплекс от къщи, р-н с.Лозен, обл.София

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 100 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към "Резиденция Калина", р-н с. Бистрица, обл. София

-Доставка на технологично оборудване KLARO 150 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към жилищна кооперация, р-н кв.Драгалевци, гр.София

-Доставка на РР резервоар 2м3 за питейна вода към детска градина и училище, р-н кв.Драгалевци, гр.София

-Доставка на РЕ резервоар Т3м3 за изгребна яма към промишлено предприятие, р-н гр. Пирдоп

-Доставка на РЕ резервоар ТН 4.2м3 за изгребна яма към магазин, с.Мировяне, обл. София

-Доставка на РР резервоар 11м3 за изгребна яма към еднофамилна сграда, р-н кв.Драгалевци, гр.София

-Доставка на РЕ резервоар 20м3 за логистична база, р-н с.Кривина, обл.София

-Доставка на РР резервоар 20м3 за поливна система на къща, р-н с.Челопеч, обл.София

-Изработка и доставка на 5 броя РР резервоари за питейна вода с обем 5м3 към бизнес парк, р-н гр.София

Област Благоевград

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6 Е.Ж. за къща, гр. Благоевград

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4 Е.Ж. за къща, р-н гр.Сандански

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4 Е.Ж. за къща, р-н гр.Сандански

-Доставка на РР резервоар за поливна система към оранжерия, с.Помориново, обл.Благоевград

 Област Бургас

-Доставка на РЕ резервоар 20м3, 1 брой калоамслоуловител 10л/с и 1 брой пясъкоуловител 3м3 за сграда за пожарна и аварийна защита, р-н гр.Карнобат

 Област Плевен

-Доставка на РЕ резервоар ТН3.15м3 за изгребна яма към склад, р-н гр.Плевен

 Област Пловдив

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. към пункт за ГТП, р-н гр.Пазарджик

-Доставка на РР резервоар за изгребна яма 6.5м3 за обект, р-н гр.Пазарджик

-Доставка на РР резервоар за изгребна яма 8.5м3 за обект, р-н гр.Пазарджик