Изградени обекти

2017

гр. София и Софийка област

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за частна къща, р-н кв.Панчарево, гр. София

-Доставка и монтаж на 3 броя биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. и 3 броя РЕ резрвоари за вода Т2м3 за комплекс от къщи, р-н "Камбаните", гр. София 

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за сглобяема къща, р-н с.Балша, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за къща, р-н с.Волуяк, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. и каломаслоуловител 1л/с за автосервиз, р-н "кв.Малинова долина", гр.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. и РР резервоар 2мза частна къща, с. Расник област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. и РЕ резервоар ТH3.15мза частна къща, р-н кв.Горна баня, гр.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж.  за частна къща, р-н с.Бистрица, гр.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция KLARO15 Е.Ж. и РР резервоар за вода към складова база, р-н с.Равно поле, област София

-Доставка на РЕ резервоар Т1м3 за частна къща, р-н с.Долна Диканя

-Доставка на РЕ резервоар ТН2.3м3 за частна къща, с. Владо Тричков

-Доставка на РЕ резервоар ТН2.3м3 за частна къща, гр.София

-Доставка на РЕ резервоар ТН3.15м3 за ресторант р-н с. Драгичево

-Доставка на РЕ резервоар ТН4.2м3 за частна  къща,  р-н "кв.Горна баня", гр.София

-Доставка на  РЕ резервоар ТН5.2м3 за административна база, р-н "кв. Малинова долина", гр.София

-Изработка и доставка на 4 броя РР резервоари, всеки с обем 5м3 за пречиствателна станция за отпадъчни води към ловна жиха"Студена" - яз. Студена, област София

-Доставка на трикамерен септичен резервоар 6м3 за къща, р-н "кв.Горна баня", гр.София

-Доставка на трикамерен септичен резервоар 3.2м3 за къща, р-н "кв.Горна баня", гр.София

-Доставка на каломаслоуловител 0.5л/с за жилищна сграда, р-н "кв. Кръстова вада"гр. София

-Доставка на каломаслоуловител 3л/с за автомивка, р-н "кв. Драгалевци"гр. София

-Доставка на каломаслоуловител 1.5л/с за автомивка, р-н гр.Перник

-Доставка на  на 2 броя маслоуловители за детска градина, р-н гр. Кюстендил

Област гр.Благоевград

-Доставка на каломаслоуловител 0.5л/с за автосервиз, р-н гр.Благоевград

-Доставка на мазниноуловител 0.5л/с за хотелски комплекс, р-н гр. Банско

- Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. и каломаслоуловител 1л/с за авторемонтна база, р-н гр. Гоце Делчев

Област гр.Бургас

-Доставка на РЕ резервоар ТН6.2м3 за обект, р-н гр.Ямбол

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. зза частна къща, р-н с.Черноморец

Област гр. Варна

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за частна къща, р-н "кв. Виница", гр. Варна

Област гр. Велико Търново

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за частна къща, с.Багалевци, р-н гр. Елена

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. и РЕ резервоар Т3м3 за склад за пакетажни стоки, р-н гр. В.Търново

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция KLARO20Е.Ж. към къща за гости, р-н гр. Елена

-Доствка на биологична пречиствателна станция KLARO100Е.Ж. към хотелски комплекс, р-н гр. Елена

-Доставка на РЕ резервоар Т4м3 за  къща, р-н гр. Долна Оряховица

-Доставка на трикамерен РР септичен резервоар 10м3 за зърнена база, р-н гр. Павликени

Област гр. Враца

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. и РЕ резервоар ТН3.15м3 за частна къща, р-н с.Черешовица, р-н гр. Монтана

-Доставка на 2 броя РЕ септични резервоари- Т1 и Т2м3 за сглобяема къща, р-н гр. Белоградчик

Област гр. Габрово

-Доставка на РЕ резервоар ТН4.2м3 за  къща, р-н гр.Трявна

-Доставка на РЕ резервоар 10м3 за  складова база, р-н гр.Габрово

-Доставка на трикамерен РР септичен резервоар 10м3 за жилищна сграда, р-н гр. Севлиево

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за къща, р-н гр. Габрово

-Доставка на каломаслоуловител 0.5л/с за автосервиз, р-н гр. Шипка

Област гр. Добрич

-Доставка на каломаслоуловител 1л/с към пункт за МПС, р-н гр. Добрич

Област гр.Ловеч

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 12Е.Ж. комплект с РР резервоар за вода за къща за гости, р-н гр. Априлци

Област гр. Казанлък

-Доставка на РР изгребна яма 11мза къща, с. Сърнегор, р-н гр. Казанлък

Област гр. Пазарджик

-Доставка и монтаж на трикамерен септичен резервоар 3м3 за складова база, р-н гр. Пазарджик

-Доставка и монтаж на РЕ резервоар 12м3 за училище, р-н гр. Пазарджик

Област гр. Пловдив

- Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за къща, р-н с.Белащица, гр. Пловдив

-Доставка на каломаслоуловител 0.5л/с за обект, р-н гр.Пловдив

-Доставка на мазниноуловител 4л/с за ресторант, р-н гр. Пловдив

-Доставка на 2 броя каломаслоуловители, всеки с дебит 1л/с за жилищни сгради, р-н гр. Пловдив

Област гр. Шумен

- Доставка на  каломаслоуловител 0.5л/с за площадка за МПС, гр. Шумен

- Доставка на РЕ септичен резервоарТН4.2м3 за офис-контейнер, гр. Шумен