Изградени обекти2018

гр. София и Софийка област

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за еднофамилна къща, р-н кв.Димитър Миленков, гр.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за къща, р-н кв.Горна Баня, гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за къща, р-н с.Железница, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за къща, р-н с.Нови Хан, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за частна къща р-н с.Железница, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за частна къща р-н с.Нови Хан, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж.+ РЕ резервоар ТН 3.15м3 за частна къща р-н гара Елин Пелин, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за къща р-н с.Герман , област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж.+ за къща р-н с.Герман, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за къща р-н яз.Искър, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за частна къща  р-н "Бонсови поляни", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за къща р-н "Малинова долина", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за къща р-н "Бункера", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. за къща р-н "Косанин дол", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. за къща р-н кв.Горна Баня, гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж.+ РР резервоар за пречистена вода и помпена група за къща р-н кв.Симеоново, гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 10Е.Ж. за жилищна сграда р-н кв.Драгалевци, гр. София

-Доставка на каломаслоуловител 6л/с за автомивка, р-н кв.Драгалевци, гр.София

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 200 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към жилищен комплекс "Панорама", р-н кв.Драгалевци, гр.София

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 60 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към жилищна сграда, р-н кв.Кръстова вада, гр. София

Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 50 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към жилищна сграда, р-н кв.Драгалевци, гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция KLARO 20 Е.Ж.+ РЕ резервоар за вода 20м3 за център за гуми, р-н Ок. път "Бояна", гр. София

-Доставка на РЕ резервоар ТН 2.3м3 за частна къща, р-н Ок. път, гр. София

-Доставка на РЕ резервоар ТН 3.15м3 за частна къща, р-н с.Железница, гр. София

-Доставка на РЕ резервоар ТН 4.2м3 за частна къща, р-н кв.Драгалевци, гр. София

-Доставка на РЕ резервоар Т3м3 за частна къща, р-н кв.Суходол, гр. София

-Изработка и одставка на РР резрвоар за вода, р-н гр. София

Област гр.Благоевград

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за автосервиз, р-н  гр. Благоевград

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 6л/с за автомивка, р-н гр. Благоевград

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 20 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към складова база, р-н гр.Петрич

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO 40 Е.Ж. за пречиствателна станция за отпадъчни води към хижа, р-н  гр. Сандански

 Област Кюстендил

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. и пясъкоуловител за промишлен цех, р-н  с.Лозно, обл. Кюстендил

Област Ловеч

-Доставка на каломаслоуловител 0.5л/с за пункт за събиране на отпадъци, с.Златна Панега, област Ловеч

-Доставка на трикамерен септичен резервоар 2.3м3 за частна къща, р-н с.Рибарица, област Ловеч

 Област Плевен

 -Доставка на трикамерен септичен резервоар 3.2м3 за частна къща, р-н м-т "Стражите", гр. Плевен

-Доставка на РЕ резервоар ТН 3.15м3 за склад, р-н гр.Плевен

 Област Пловдив

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за частна къща р-н с.Първенец, област Пловдив

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за частна къща р-н с.Белащица, област Пловдив

-Доставка на мазниноуловител 6л/с за заведение за хранене, АМ Тракия, р-н гр. Пазарджик

 Област Смолян

-Доставка на трикамерен септичен резервоар 2.3м3 за частна къща, р-н с.Михалково, област Смолян

Област Стара Загора

-Доставка на РЕ резервоар ТН 5.2м3 за стопанска постройка, р-н гр.Крън

-Доставка на РР резервоар 10м3 за машиностроителни заводи, р-н гр. Казанлък