Изградени обекти

2015

гр. София и Софийка област

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. и РЕ резервоар Т2м3 за  къща, р-н с. Бистрица, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н с. Бистрица, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н "кв. Симеоново", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за магазин за промишлени стоки, р-н кв."Драгалевци", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за вила, р-н "в.з. Щъркелово гнездо", област Самоков

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. и РЕ резервоар Т3мза частна къща, с. Григорево, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н "кв. Бояна", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н с.Панчарево, гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция KLARO10Е.Ж. и 2 броя РЕ резервоар х 2.7м3  за къща, р-н "кв. Драгалевци" , гр.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 15Е.Ж. с РЕ резервоар 3м3 за събиране на пречистена вода за частна къща р-н "Малинова Долина", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 15Е.Ж. за къща за отдих, р-н 'Панчарево", област София

-Доставка на РЕ резервоари Т2м3 и Т3м3 за частна къща, гр. София

-Доставка на РЕ резервоари Т2м3 за частна къща, гр. София

-Доставка на РЕ резервоар ТН3.15м3 за частно лице, област София

-Доставка и монтаж на изгребна яма 8мза силозно стопанство, с.Кривина, област София

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0.5л/с за автоморга, гр. Перник

-Доставка на каломаслоуловител 20л/с за бензиностанция, р-н гр. Кюстендил

-Изработка на РР резервоари за ФХ обработка на вода, обект р-н гр. София

Област гр.Благоевград

-Доставка на РЕ изгребна яма 20м3 за шивашки цех, гр. Петрич

-Доставка на РЕ изгребна яма ТН2.3м3 за автосервиз, гр. Петрич

-Доставка на РЕ изгребна яма ТН6.2м3 за  склад, гр. Сандански

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. и РЕ резервоар 4м3 за часта къща, с. Коркина, р-н гр. Дупница

Област гр. Бургас

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. към административна сграда на гара "Церковски", област Бургас

Област гр. Велико Търново

-Доставка и монтаж на мазниноуловител 0.5л/с за ресторант, гр. Габрово

-Доставка и монтаж на 9 броя мазниноуловители, всеки с дебит 0.5л/с за комплекс от къщи, гр. В. Търново

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.  за часта къща, р-н гр. Габрово

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.  за часта къща, р-н гр. Габрово

Област гр.Варна

-Доставка и монтаж на помпена група, табло за управление и допълнителна сигнализация към комплекс от бунгала, гр. Кранево

-Доставка на 5 броя мазниноуловители, всеки с дебит 0.5л/с за  дворец "Евксиновград", гр. Варна

-Доставка на РЕ изгребна яма Т3м3 за частна къща, гр. Варна

Област гр. Видин 

-Доставка и монтаж на технологично оборудване за пречистване на отпадъчна вода KLARO60Е.Ж. за шивашки цех, гр. Видин

-Доставка на РЕ изгребна яма ТН4.2м3 за  контейнер, гр. Видин

Област гр. Враца 

-Доставка и монтаж на на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. и РЕ резервоар 1м3 за информационен център, с.Лютиброд, р-н гр. Враца

-Доставка на РЕ резервоари Т1ми Т2мза частна къща, гр. Враца

Област гр. Казанлък 

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 10 Е.Ж. към столова за хранене, р-н гр. Казанлък

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0.5л/с за автосервиз, гр. Казанлък 

Област гр. Ловеч

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. към претоварна станция за отпадъци с. Гложене, област Ловеч

Област гр. Плевен

-Доставка на изгребна яма 9мза силозно стопанство, р-н гр. Плевен

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 10Е.Ж. към административна сграда на регионално депо за отпадъци, гр. Луковит

-Доставка и монтаж на 9 броя РР резервоари, всеки с обем 20м3 за ПП и технически нужди към регионално депо за отпадъци, гр. Луковит

Област гр. Пловдив 

-Доставка на РЕ резервоар 40м3 за обект, р-н гр. Пловдив

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за вила, р-н яз. Батак

Област гр. Русе 

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 60 Е.Ж. към хотелски комплекс, р-н гр. Русе

Област гр. Силистра

-Доставка на изгребна яма ТН5.2мза частна къща, р-н гр. Силистра

 Област гр. Стара Загора

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0.5л/с за автосервиз, гр. Стара Загора

 Област гр. Шумен 

-Доставка и монтаж на технологично оборудване за пречистване на отпадъчна вода KLARO40Е.Ж. за металообработващо предприятие, гр. Шумен