Изградени обекти2014

гр. София и Софийка област

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за вила, р-н "в.з. Щъркелово гнездо", област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за бунгало, р-н "в.з. Ярема", област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н с. Волуяк, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н с. Бистрица, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н с.Герман, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. и РЕ резервоар Т2м3 с помпа  за къща, р-н "кв. Драгалевци" , гр.София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 10Е.Ж. за склад за хранителни стоки, р-н с. Гурмазово, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 20Е.Ж. за частна къща, р-н 'Панчарево", област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 60Е.Ж. за складова база, с.Нови хан, област София

-Доставка на РЕ резервоар ТН3.15м3 , в.з."Малинова долина", област София

-Доставка на РЕ резервоар ТН2.3м3 за частно лице, област София

-Доставка на РЕ изгребна яма ТН6.2м3 , кв."Обеля", гр.София

-Доставка на РЕ изгребна яма Т3м3 за частна къща, п-н "Панчарево" гр.София

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0.5л/с за автосевриз, гр. София

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0.5л/с за автосевриз, гр. София

Област гр.Благоевград

-Доставка на РЕ изгребна яма ТН2.3м3 за бетонов възел, гр. Дупница 

-Доставка на РЕ изгребна яма ТН4.2м3 за информационен център- Рилски манастир

Област гр.Варна

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. и РЕ резервоар ТH3.15м3 за частна къща, р-н "Горна Трака" , област Варна

Област гр.Видин

-Доставка на каломаслоуловител 10л/с за регионално депо за отпадъци, гр. Видин 

Област гр.Враца

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. с помпена група за иноформационен център към ПП" Врачански балкан", гр. Враца

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за хижа на  ПП" Врачански балкан"

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0.5л/с, обслужващ пункт за събиране на отпадъци, гр. Мездра

Област гр.В. Търново

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 50л/с, завод за преработка на отпадъци, гр. В.Търново

Област гр.Казанлък

-Доставка на 4 броя х8мРР изгребни ями за машиностроително предприятие, гр. Казанлък

-Доставка и монтаж на каломаслоуловител 0.5л/с за машиностроително предприятие, гр. Карлово

Област гр.Плевен

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 30Е.Ж. с помпена група за хотелски комплекс, гр. Горна Митрополия

-Доставка и монтаж на РР изгребна яма 8м3,комплект със сигнализация за училище с.Пелишат, област Плевен

Област гр.Пловдив

-Доставка на РР изгребна яма 3м3 за склад, с. Трилистник, област Пловдив

Област гр.Стара Загора

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6 Е.Ж. и РЕ резервоар Т3.15м3 за частна къща с. Ново село, област Стара Загора

Област гр.Харманли

-Доставка и монтаж на РР изгребна яма 5м3, р-н гр. Харманли

Област гр.Шумен 

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 100Е.Ж. с помпена група за хотелски комплекс, р-н гр. Шумен