Изградени обекти2016

гр. София и Софийка област

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.за  склад за промишлени стоки, р-н с. Равно поле, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за склад , р-н с. Кривина, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. и РЕ резервоар ТH5.2мза частна къща, с. Лесново, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. и РЕ резервоар ТH2.3мза частна къща, с. Лозен, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж.  за частна къща, с. Нови Хан, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за частна къща, р-н "Бонсови поляни", гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за частна къща, р-н с. Герман, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за частна къща, р-н с. Мало Бучино, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за еднофамилна къща, р-н с. Бистрица, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. с РЕ резервоар ТН3.15м3  за частна къща р-н с. Герман, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за склад за фармацевтични продукти, р-н с. Божурище, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за частна къща, р-н с. Герман, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за частна къща, р-н с. Лозен, област София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. за магазин за промишлени стоки, р-н "кв.Левски" гр. София

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 10Е.Ж. за склад за месни продукти, р-н с. Божурище, област София

- Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO10E.Ж. за частна къща м-т" Камбаните", гр. София

-Доставка и монтаж на технологично оборудване KLARO10E.Ж. за частна къща, с. Рударци, област София 

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 15Е.Ж. за жилищна кооперация р-н "Панчарево", гр. София

-Доставка на РЕ резервоар Т1м3 за частна къща, р-н "Камбаните" , гр. София

-Доставка на РЕ резервоар Т2м3 за офисна сграда, гр. София

-Доставка на РЕ резервоар Т3м3 за частна къща, гр. Банкя

-Доставка на РЕ резервоар ТН2.3м3 за църква, с. Миланово

-Доставка на РЕ резервоар ТН3.15м3 за частна къща, с. Миланово

-Доставка на РЕ резервоар ТН3.15м3 за частна къща р-н "Малинова долина", гр. София 

-Доставка и монтаж на РЕ изгребна яма 5м3 за частна къща, с. Петърч

-Доставка на РЕ резервоар ТН6.2м3 за частна къща, р-н "кв. Княжево", гр. София

-Доставка и монтаж на изгребна яма 5м3 за офис, р-н гр. София 

-Доставка на каломаслоуловител 0.5л/с за площадка за МПС, р-н "кв. Военна рампа"гр. София

-Доставка на каломаслоуловител 15л/с за бензиностанция, р-н гр. Кюстендил

Област гр.Благоевград

-Доставка на каломаслоуловител 3л/с за обект, р-н гр. Разлог

Област гр. Враца

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за частна къща, р-н гр. Враца

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 4Е.Ж. за цех, р-н гр. Враца

Област гр. Казанлък

-Доставка на РЕ изгребна яма 10мза склад, с. Ясеново, р-н гр. Казанлък

Област гр. Пловдив

- Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 8Е.Ж. за склад за промишлени стоки, р-н гр. Пловдив

 Област гр. Русе

-Доставка на РЕ изгребна яма 15мза банков офис, гр. Сливо Поле, област Русе

-Доставка и монтаж на биологична пречиствателна станция за 6Е.Ж. за бетонов възел, с. Ряхово, област Русе

Област гр. Шумен

- Доставка на  каломаслоуловител 0.5л/с за площадка за МПС, гр. Търговище

- Доставка на мазниноуловител 0.5л/с за ресторант, гр. Търговище